Tag

jak podwyższyć cenę nieruchomości
Home staging nie jest usługą nową, jednak wciąż niezbyt znaną. Oczywiście są wyjątki, niemniej nadal częściej zdarza się, że właściciele nieruchomości są skłonni obniżyć cenę ofertową podczas procesu sprzedaży, natomiast niechętnie zatrudniają home stagerów.  Tymczasem home staging jest dużo bardziej opłacalny niż obniżanie ceny nieruchomości w przypadku problemów z jej sprzedażą.  Usługa ta może podnieść...
Więcej...